Meer keuringen elektrische systemen in stallen

Tegenwoordig worden elektrische installaties in stallen slecht onderhouden. Dit is een oorzaak van het feit dat het onderhouden van de installatie wel verplicht is, maar de inspecties niet. Hierdoor zijn er de afgelopen tijd veel onnodige ongelukken en stalbranden gebeurd. Land- en tuinbouworganisatie LTO pleit nu voor periodieke keuring van elektrische systemen. Ook vindt de organisatie het wenselijk dat er meer bliksemafleiders worden geplaatst.

De keuringen in de stallen moeten ervoor gaan zorgen dat het toenemende aantal branden verminderd wordt. De landbouwsector heeft de laatste tijd namelijk veel te maken gehad met stalbranden: afgelopen juli zijn er in Erichem nog 20.000 varkens omgekomen. Ook staatssecretaris Van Dam vindt het hoog tijd voor extra maatregelen, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Kremer keurt de gebouw gebonden installaties volgens de NEN1010, wat een onderdeel is van de NEN3140. Deze controles en inspecties worden uitgevoerd door speciaal opgeleide medewerkers met specialistische apparatuur. Daarnaast kunnen wij u ook ondersteunen op het gebied van brandmeldinstallaties en bliksembeveiliging. Kremer kijkt samen met u naar uw specifieke situatie en geeft op basis hiervan advies. Zo blijven uw installaties in de best mogelijke conditie en wordt veiligheid gewaarborgd. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de pagina Beveiligingssystemen, Onderhoud of neem direct contact op.