Wat houdt Domotica nu eigenlijk in?

Een ander woord voor Domotica is eigenlijk huisautomatisering. Het houdt dus in dat intelligente systemen in huis het mogelijk maken voor de bewoner om functies te besturen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw verlichting automatisch regelen, uw verwarming of misschien wilt u wel uw audio automatiseren. Maar ook toegangscontrole of aanwezigheidscontrole vallen onder huisautomatisering of Domotica. Door middel van deze installaties stijgt uw wooncomfort!