Coronavirus Maatregelen bij Kremer

Ook bij Kremer hebben wij maatregelen genomen vanwege het coronavirus. Omdat wij de richtlijnen van het RIVM volgen zijn er de afgelopen weken al maatregelen getroffen met betrekking tot de hygiëne en de beperking van contacten binnen ons bedrijf. Met dit bericht willen we ook onze klanten en relaties op de hoogte brengen van de veranderingen in onze werkzaamheden de komende tijd.

Bezoeken op kantoor:

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen hebben wij besloten om onze voordeur te sluiten. We ontvangen geen onaangekondigd bezoek in onze kantoren. Heb je al een afspraak staan in de komende weken, overleg dan met de betreffende medewerker wat voor jullie de beste oplossing is. Hiervoor is een videoconferentie één van mogelijkheden.

Kantoorpersoneel:

Onze medewerkers op kantoor zullen grotendeels thuiswerken. Hierbij zijn ze nog steeds bereikbaar. Videoconferenties zijn mogelijk, dit zal grotendeels gebeuren met Microsoft Teams. Neem hiervoor contact op met de betreffende medewerker om te bespreken wat de beste manier is om contact te hebben.

Projecten op locatie:

Het werk op projectlocaties gaat vooralsnog gewoon door. We houden per projectlocatie de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen telkens in overleg met onze medewerkers, de opdrachtgever en andere betrokkenen de situatie beoordelen en per project specifieke afspraken maken. Mochten er van overheidswege andere maatregelen worden genomen zullen wij daarop onze besluiten baseren en deze communiceren met jullie. Voor Kremer geldt dat veiligheid en gezondheid voorop staan.

Chauffeurs en bezorgers bij Kremer:

We hebben gemerkt dat alle bedrijven zelf al hun medewerkers hebben geïnstrueerd dat zij geen koffie en thee mogen aanpakken of meenemen. Daarnaast geven zij hun pakketje af aan de balie en laten het aantal geleverde pakketten zien op hun scherm. Bij akkoord tekent de chauffeur zelf af. Gebruik maken van de WC gebeurde alleen in noodgevallen. Uiteraard zal dit zo blijven.

Verdere vragen?

Heb je vragen over dit bericht of over de organisatorische aspecten van jouw situatie? Neem dan in eerste instantie contact op met je contactpersoon binnen Kremer en anders kun je ook terecht bij onze service medewerkers:

Service aan ICT & Telecom:

Kremer ICT & Telecom

Tel: +31 (0) 314 675050
E-mail: servicedeskict@kremer.nl

 Service aan Elektra & Beveiliging

Kremer Service & Onderhoud

Tel: +31 (0) 314 662445
E-mail: service@kremer.nl

Eventuele toekomstige aanpassingen aan ons beleid zullen in dit document te vinden zijn. Wij hopen zo ons steentje bij te kunnen dragen aan het zo goed mogelijk door komen van deze crisis. Blijf het gezonde verstand gebruiken en luister naar de deskundigen, dan komen we samen deze tijd door!