Open dag bij Marin te Wageningen

Op zaterdag 29 oktober jl. zijn wij getuige geweest van het startsein voor het project “LNG Pitch4”, waarbij aanwezig gedeputeerde Van Dijk, op de open dag bij Marin in Wageningen.

Wij zijn trots op het feit dat wij als één van de partners van Marin (meest toonaangevende instituut op maritiem gebied) mee mogen helpen met de ontwikkelingen voor het transport van LNG (Liquefied Natural Gas) op schepen. LNG wordt als transitie brandstof beschouwd naar een volledige fossiele vrije brandstof (Waterstof).

LNG Pitch4 maakt onderdeel uit van een nieuw te bouwen laboratorium bij Marin, waar fundamenteel onderzoek wordt verricht naar “wave impacts” en het “klosten” van Vloeibaar aardgas (SLING=Sloshing of Liquefied Natural Gas) op tanks en scheepsrompen. Kremer is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de elektrotechnische utiliteits- en besturingsinstallaties t.b.v. het nieuwe laboratorium. Een groot aandeel bestaat uit het realiseren van een overall control system, waarbij de automatische afloop van de proeven en metingen worden verzorgd door ons besturingssysteem.

Onderstaand een passage van het persbericht:

Gedeputeerde Van Dijk: “De verwachting is dat transitiebrandstoffen zoals LNG en waterstof steeds meer gebruikt worden als schone en compacte energiedrager voor vervoer en transport. In deze proeftuin biedt Marin de mogelijkheid om de opslag- en vervoersmogelijkheden onder realistische omstandigheden te testen. MKB-ondernemingen uit de regio leveren hieraan een bijdrage, maar kunnen ook kennis op doen voor verdere productont-wikkeling. De proeftuin LNG Pitch4 draagt zo bij aan een schonere economie en werkgelegenheid”.

Twee concrete experimenten:
In de proeftuin LNG Pitch4 staat het ontwikkelen en testen van tanks voor vloeibaar aardgas/biogas centraal. In eerste instantie wordt ingezet op twee experimentele ontwikkelingen door het MKB: een nieuw monitoringsysteem voor het meten van belastingen op en vervormingen van LNG-ladingtanks aan boord van schepen en een innovatieve middelgrote LNG-brandstoftank voor gebruik aan boord van schepen.

Kennis brengen en halen:
Naast Maritiem Research Instituut Nederland MARIN werken Cryovat Productie BV (Nijkerk, Gelderland), Industriële Automatisering Kremer (’s-Heerenberg, Gelderland) en General Services Holland (Maasbracht, Limburg) samen in dit project.

Een prachtig duurzaam en innovatief project, waarbij Industriële Automatisering de partner is voor een optimale realisatie.
Succes met de uitwerking van het project!

Kremer