SCIOS & NEN3140 Keuring

NEN 3140
De afdeling Service & Onderhoud voert al vele jaren de NEN 3140 keuring uit. De NEN 3140 wordt door de arbeidsinspectie (ISZW) beschouwd als een invulling van de wettelijke verplichtingen van onder ander artikel 3.5 van het arbeidsomstandigheden besluit en heeft als functie om de werknemers een veilige werkomgeving te garanderen.

Lange tijd is deze NEN 3140 keuring gebruikt door de verzekeringsmaatschappijen om het risico op brand zo klein mogelijk te houden. Echter ontstond de behoefte om een betere toegespitste, eenduidige keuring in het leven te roepen. Hiervoor hebben experts van de belanghebbende partijen (Techniek Nederland, iKeur, Verbond van Verzekeraars en NVCI) een certificatieregeling opgesteld die de volgende onderdelen bevat:

  • De inspectiemethodiek
  • De kennis- en bekwaamheidseisen
  • De exameneisen.

Uiteindelijk is hier in samenwerking met SCIOS de Scope 10 uit voort gekomen. Dit zal de nieuwe standaard worden binnen de wereld van de brandverzekering. Wij van Service & Onderhoud zijn inmiddels bezig om de diverse inspecteurs op te leiden voor deze Scope 10 en verwachten rond oktober 2020 onze eerste mensen klaargestoomd te hebben. We hebben inmiddels al ervaren dat de verkeringsmaatschappijen in de komende overgangsperiode ook de NEN 3140 keuring kunnen accepteren. Hiervoor kan contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij.

We gaan nog verder: SCIOS Scope 12
Steeds vaker en in grotere aantallen worden huizen en bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen (PV-installaties). Helaas komen er ook steeds vaker meldingen van ondeugdelijk aangelegde installaties die de oorzaak zijn van een brand. Hiervoor is de nieuwe SCIOS Scope 12 inspectie samengesteld, met als specifiek doel het brandrisico van PV-installaties tot een minimum te beperken. Ook hiervoor is de afdeling Service & Onderhoud bezig om diverse inspecteurs deze opleiding te laten volgen. We verwachten dat we in november 2020 hiervoor de eerste certificaten binnen hebben.

Gereedschapskeuring
Een verplicht onderdeel van de genoemde NEN 3140 norm is de verplichting van de werkgever om de elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren. Hiervoor hebben we bij Service & Onderhoud de juiste apparatuur en personeel ter beschikking. Elk gereedschap wordt voorzien van een barcode waarmee een uniek rapport per gereedschap kan worden gemaakt. Desgewenst kunnen we de gereedschapskeuring in een servicecontract aanbieden zodat dit in de onderhoudsmodule van ons ERP applicatie, Syntess Atrium, kan worden opgenomen. Daarmee zullen we de opdrachtgever automatisch elk jaar benaderen zodat de keuring niet vergeten zal worden.