Kremer telefonie

Kwaliteitsmanagement
Kwaliteit en betrouwbaarheid

Kwaliteitsmanagement is een essentieel deel van de bedrijfsvoering en levert een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van onze onderneming. Om de kwaliteitsaspecten te waarborgen is een kwaliteitssysteem beschikbaar dat voortdurend wordt getoetst en waar nodig bijgesteld.

Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers de zekerheid bieden betreffende kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten en diensten.

Kwaliteitszorg is een continu proces, waaraan elke medewerker van Kremer zijn bijdrage levert. Maar kwaliteit is meer, afspraken nakomen en streven naar een optimale klanttevredenheid zijn diepgewortelde waarden binnen de Kremer organisatie.

Klik hier voor een overzicht van de leveringsvoorwaarden welke wij hanteren.

Het kwaliteitssysteem draagt bij tot:

  • Realisatie van visie, strategie en plannen
  • Optimale inzet van producten en diensten
  • Verbeteringen en kostenbesparing
  • Klanttevredenheid
  • Prettige en veilige werkomgeving