technisch advies

Technisch advies
Uw installaties altijd in de beste conditie

Technisch advies nodig? Normen en regelgeving veranderen continue, waarbij er steeds hogere eisen worden gesteld. Om snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en hiermee kansen te benutten, moet u ook uw bedrijfsprocessen en installaties aanpassen. Wij zorgen ervoor dat uw installaties tijdig worden aangepast en in de beste conditie blijven om optimaal te presteren! Hierdoor kunnen wij u compleet van dienst zijn en kunt u zich focussen op uw kernactiviteit; uw organisatie.

Met alle wijzigende regelgeving in de elektrotechniek is een goed uitgewerkt en actueel technisch advies noodzakelijk geworden. De belangrijkste norm (de NEN1010) wordt aangewezen als minimum veiligheidsniveau. Behalve de NEN1010 zijn er nog veel meer normen en voorschriften waar uw installatie aan moet voldoen.

Kremer adviseert u over van begin tot eind over uw installaties. Wij ondersteunen u tijdens het ontwerp, de uitvoering, maar ook bij het onderhoud: Is er onderhoud gewenst of vereist? Welke inspecties (zoals de NEN3140 ,NEN1010 of thermografie) moeten er uitgevoerd worden?

Zijn er wensen of eisen voor de installaties (bijvoorbeeld op het gebied van brandmeldinstallaties, inbraak, verlichting of huisautomatisering) dan zal Kremer deze natuurlijk proberen te verwezenlijken. Mochten wij een andere, misschien wel betere oplossing zien, dan zullen we deze ook aan u voorleggen. Wij stoppen dus niet bij het leveren van uw vraag maar denken met u mee en geven wij een advies op maat. Hierbij verliezen wij natuurlijk niet de koste efficiëntie en praktische uitvoerbaarheid uit het oog.