Normen en regelgeving veranderen continue, waarbij er steeds hogere eisen worden gesteld. Om snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en hiermee kansen te benutten, moet u ook uw bedrijfsprocessen en installaties aanpassen. Wij zorgen ervoor dat uw installaties tijdig worden aangepast en in de beste conditie blijven om optimaal te presteren! Hierdoor kunnen wij u compleet van dienst zijn en kunt u zich focussen op uw kernactiviteit; uw organisatie.

Met alle wijzigende regelgeving in de elektrotechniek is een goed uitgewerkt en actueel technisch advies noodzakelijk geworden. De belangrijkste norm (de NEN1010) wordt aangewezen als minimum veiligheidsniveau. Behalve de NEN1010 zijn er nog veel meer normen en voorschriften waar uw installatie aan moet voldoen.

Contact

Heeft u een vraag aan één van
onze experts?

Bel ons
Mail ons!

Technisch advies nodig? Normen en regelgeving veranderen continue, waarbij er steeds hogere eisen worden gesteld. Om snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en hiermee kansen te benutten, moet u ook uw bedrijfsprocessen en installaties aanpassen. Wij zorgen ervoor dat uw installaties tijdig worden aangepast en in de beste conditie blijven om optimaal te presteren! Hierdoor kunnen wij u compleet van dienst zijn en kunt u zich focussen op uw kernactiviteit; uw organisatie.

Met alle wijzigende regelgeving in de elektrotechniek is een goed uitgewerkt en actueel technisch advies noodzakelijk geworden. De belangrijkste norm (de NEN1010) wordt aangewezen als minimum veiligheidsniveau. Behalve de NEN1010 zijn er nog veel meer normen en voorschriften waar uw installatie aan moet voldoen.

Contact

Heeft u een vraag aan één van
onze experts?

Bel: 01 12 34 56
Mail ons!

Preventief onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zorgen wij er bij Kremer voor dat we pro-actief installaties en systemen monitoren door gebruik te maken van moderne oplossingen. We kunnen de status van de installatie op afstand monitoren. Zo kunnen we mogelijke issues ondervangen voordat deze bij je bekend zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door inspecties en keuringen, energiemanagement of monitoring van uw installatie. We checken of uw pv-installatie nog wel het rendement levert dat ze moeten, om het opbrengstverlies te minimaliseren.

Onderhoudscontracten
Elk bedrijf is anders. Verschillende uitdagingen vragen om verschillende oplossingen. Kremer wil ervoor zorgen dat jouw bedrijf de service krijgt die het nodig heeft. Daarom bieden we verschillende typen onderhoudscontracten aan. Zo kun jouw bedrijf de service krijgen in de vorm die het beste aansluit op de wensen van jouw bedrijf. Deze overeenkomsten worden per klant op maat gemaakt: van eenvoudige periodieke inspecties tot compleet Technisch Beheer en onderhoud waarbij we ook monitoring toepassen om de optimale service te bieden!

Preventief onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zorgen wij er bij Kremer voor dat we pro-actief de installaties en systemen monitoren door gebruik te maken van moderne oplossingen. We kunnen installaties op afstand monitoren en houden zo bij hoe de status van de installatie er aan toe is. Zo kunnen we mogelijke issues ondervangen voordat deze bij je bekend zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door inspecties en keuringen, energiemanagement of monitoring van uw installatie. We checken of uw pv-installatie nog wel het rendement levert dat ze moeten, om het opbrengstverlies te minimaliseren.

Onderhoudscontracten
Elk bedrijf is anders. Verschillende uitdagingen vragen om verschillende oplossingen. Kremer wil ervoor zorgen dat jouw bedrijf de service krijgt die het nodig heeft. Daarom bieden we verschillende typen onderhoudscontracten aan. Zo kun jouw bedrijf de service krijgen in de vorm die het beste aansluit op de wensen van jouw bedrijf. Deze overeenkomsten worden per klant op maat gemaakt: van eenvoudige periodieke inspecties tot compleet Technisch Beheer en onderhoud waarbij we ook monitoring toepassen om de optimale service te bieden!

 24-uurs servicedienst

Een storing in de toegangscontrole, de deur gaat niet meer open. Of de stroom valt uit omdat de onderverdeler het begeeft. Wanneer er een probleem ontstaat is dit altijd op het verkeerde moment en kun je niet wachten tot het probleem is opgelost. Het niet tijdig oplossen van storingen kan leiden tot een onveilige situatie, een ontevreden klant of het missen van een levering. Daarom kan Kremer, na het afsluiten van een onderhoudscontract op maat, 24 uur per dag paraat staan om je bedrijf verder te helpen. We zorgen ervoor dat we snel op locatie zijn en een tijdelijke of permanente oplossing kunnen realiseren.

24-uurs servicedienst

Een storing in de toegangscontrole, de deur gaat niet meer open. Of de stroomt valt uit omdat de onderverdeler het begeeft.
Wanneer er een probleem ontstaat is dit altijd op het verkeerde moment en kun je niet wachten tot het probleem is opgelost. Het niet tijdig oplossen van storingen kan leiden tot een onveilige situatie, een ontevreden klant of het missen van een levering. Daarom kan Kremer 24 uur per dag paraat staan om je bedrijf verder te helpen. We zorgen ervoor dat we snel op locatie zijn en een tijdelijke of permanente oplossing kunnen realiseren.

Inspecties

SCIOS Scope 8,10 en 12

Kremer heeft al vele jaren ervaring op het gebied van NEN 3140 inspecties. De NEN 3140 inspectie is een verplichting vanuit de ARBO wetgeving en heeft als doel om de werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Vaak wordt deze inspectie ook door verzekeringsmaatschappijen geëist.
Het zijn deze verzekeringsmaatschappijen die in samenwerking met de SCIOS organisatie deze inspectie hebben beschreven, vastgelegd en geborgd middels certificering.
Kremer is inmiddels gecertificeerd voor drie scope’s:
Scope 8: Dit is de vervanger van de NEN 3140 inspectie
Scope 10: Een inspectie die de gebouwgebonden elektrische installatie keurt op brandveiligheid, gebaseerd op de oude NTA 8220 norm.
Scope 12: Een inspectie die PV-installaties keurt op brandveiligheid

Heeft u belangstelling voor een van deze inspecties? Neem dan contact op met ons via service@kremer.nl of 0314 662445

Gereedschapskeuring

Een verplicht onderdeel van de genoemde NEN 3140 norm is de verplichting van de werkgever om de elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren. Hiervoor hebben we bij Kremer de juiste apparatuur en personeel ter beschikking. Elk gereedschap wordt voorzien van een barcode waarmee een uniek rapport per gereedschap kan worden gemaakt. Desgewenst kunnen we de gereedschapskeuring in een servicecontract aanbieden zodat dit in de onderhoudsmodule van ons ERP applicatie, Syntess Atrium, kan worden opgenomen. Daarmee zullen we de opdrachtgever automatisch elk jaar benaderen zodat de keuring niet vergeten zal worden.

Inspecties

SCIOS Scope 8,10 en 12

Kremer voert al vele jaren de NEN 3140 keuring uit. De NEN 3140 wordt door de arbeidsinspectie (ISZW) beschouwd als een invulling van de wettelijke verplichtingen van onder ander artikel 3.5 van het arbeidsomstandigheden besluit en heeft als functie om de werknemers een veilige werkomgeving te garanderen. Uiteindelijk is hier in samenwerking met SCIOS de Scope 10 uit voort gekomen. We zijn blij om te vermelden dat Kremer is gecertificeerd om inspecties aan elektrische installaties uit te voeren volgens de normen SCIOS Scope 8 en de SCIOS Scope 10 inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220. Deze normen zorgen voor een hogere veiligheid binnen uw bedrijf en hiermee voldoet u aan de eisen van uw verzekering. Steeds vaker en in grotere aantallen worden huizen en bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen (PV-installaties).  Hiervoor is de nieuwe SCIOS Scope 12 inspectie samengesteld, met als specifiek doel het brandrisico van PV-installaties tot een minimum te beperken.

Voldoet uw bedrijf nog niet aan de eisen van SCIOS Scope 8 (NEN 3140), Scope 10 (NTA 8220) of Scope 12? Neem dan contact op met ons via service@kremer.nl of 0314 662445

Keuringen

Een verplicht onderdeel van de genoemde NEN 3140 norm is de verplichting van de werkgever om de elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren. Hiervoor hebben we bij Kremer de juiste apparatuur en personeel ter beschikking. Elk gereedschap wordt voorzien van een barcode waarmee een uniek rapport per gereedschap kan worden gemaakt. Desgewenst kunnen we de gereedschapskeuring in een servicecontract aanbieden zodat dit in de onderhoudsmodule van ons ERP applicatie, Syntess Atrium, kan worden opgenomen. Daarmee zullen we de opdrachtgever automatisch elk jaar benaderen zodat de keuring niet vergeten zal worden.

Technische dienst

Soms kunnen er pieken ontstaan in de werkzaamheden die de technische dienst van je bedrijf uit moet voeren. Bijvoorbeeld bij grootschalig onderhoud, ombouw en aanpassingen, een machineverhuizing of een kleine uitbreiding van de installatie zoals verlichting. En op dat moment is er niet genoeg capaciteit in de technische dienst van je bedrijf aanwezig. Misschien wel door ziekte of verlof. Op dat soort momenten kan Kremer Techniek worden ingezet om op korte termijn je bedrijf van extra slagkracht te voorzien.

Ondersteuning technische dienst

Soms kunnen er pieken ontstaan in de werkzaamheden die de technische dienst van je bedrijf uit moet voeren. Bijvoorbeeld bij grootschalig onderhoud, ombouw en aanpassingen, een machineverhuizing of een kleine uitbreiding van de installatie zoals verlichting. En op dat moment is er niet genoeg capaciteit in je technische dienst bedrijf aanwezig. Misschien wel door ziekte of verlof. Op dat soort momenten kan Kremer Techniek worden ingezet om op korte termijn je bedrijf van extra slagkracht te voorzien.

BENIEUWD NAAR AL ONZE DIVISIES & MOGELIJKHEDEN?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten!

Neem contact met ons op
Neem contact met ons op