Toegepaste installatiemethodes in de woningbouw

Lees hier de toegepaste installatiemethodes voor in de woningbouw.

In dit artikel bespreken we de toegepaste installatiemethodes voor in de woningbouw. We zullen kijken naar de minimale kerndoorsnede van koperen leidingen, evenals specifieke eisen voor installatiedraad in buis.

Kerndoorsnede

De minimale kerndoorsnede van leidingen van koper voor vermogens- en verlichtingsketens is 1,5 mm2. (zie bepaling 524.1 en tabel 52.2 van NEN 1010). In afwijking hiervan moet voor installatiedraad in buis de nominale kerndoorsnede ten minste 2,5 mm2 zijn voor de voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik in woningen. Dit heeft tot doel om overbelasting van leidingen voor de voeding van wandcontactdozen te voorkomen. Er kunnen namelijk op de contactdozen grote toestellen worden aangesloten zoals bijvoorbeeld elektrische kachels.

In woningen worden meestal gemengde groepen aangelegd, dus eindgroepen waarop zowel lichtpunten als wandcontactdozen worden aangesloten. Daarom moet voor een installatie uitgevoerd met draad in buis gebruik worden gemaakt van draden met een kerndoorsnede van ten minste 2,5 mm2.

Dit geldt voor:

  • de fasedraad;
  • de nuldraad;
  • en de beschermingsleiding.

De schakeldraad naar de lichtpunten mag in 1,5 mm2 worden uitgevoerd omdat er geen kans is op overbelasting bij verlichtingstoestellen.

Schakeldraden die worden gebruikt om wandcontactdozen te schakelen, bij zogenoemde geschakelde contactdozen waarmee met één handeling een aantal contactdozen worden in- of uitgeschakeld, moet wel in 2,5 mm2 worden uitgevoerd omdat hierbij wel de kans op overbelasting bestaat.

Voor installaties uitgevoerd met kabel geldt het bovenstaande niet. Daarbij moet de vereiste kerndoorsnede worden berekend, waarbij wel het minimum van 1,5 mm2 van toepassing is. In sommige gevallen, afhankelijk van de wijze van aanleg en de omstandigheden, is een aderdoorsnede van 1,5 mm2 ook voldoende voor de fase en nulader.

Installatiemethodes

Het is toegestaan de installatie in woningen uit te voeren met kabel. Hiervoor kiest men dan meestal voor XMvK of YMvK. Deze kabel kan in zicht worden aangebracht of zijn aangebracht in de wand, vloer of het plafond. De aanleg van kabels in zicht in woningen komt zelden voor omdat dit geen fraaie oplossing is bij nieuwbouw. Omdat de eis van het gemakkelijk vervangbaar zijn van leidingen is komen te vervallen, is de installatiemethode nr. 57, een kabel direct en zonder aanvullende mechanische bescherming aangebracht in metselwerk of beton, in Nederland nu ook toegestaan. Men moet er echter rekening mee houden dat bij een defect in de kabel het herstel gepaard gaat met hak- en breekwerk.

Wat betekent bovenstaande?

Wij zijn al sinds jaar en dag gewend in de woningbouw draad in buis (star of in preflex) toe te passen, we gaan nu echter onderzoeken in hoeverre het toepassen van kabel in de woningbouw voor ons interessant is en eventueel een besparing kan opleveren. Het zal duidelijk zijn dat met een eventuele omschakeling van draad in buis naar kabel wij weer een stap richting de reeds in Duitsland al langer toegepaste installatiemethodes maken.