Kremer telefonie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij veel ondernemingen hoog op de agenda. Kremer maakt al een aantal jaar serieus werk van MVO en neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Wij maken bewuste keuzes op het gebied van People, Profit en Planet. Wij zorgen voor onze medewerkers, hebben aandacht voor het milieu en spannen ons in om kwalitatieve en verantwoorde oplossingen te bieden voor opdrachtgevers.

Duurzaamheid in de praktijk

Met de bouw van een nieuw kantoor en bedrijfspand van 9.500 vierkante meter zijn belangrijke stappen gezet. Het gebouw voldoet in alle opzichten aan de normen van duurzaamheid en heeft daarvoor van Senter Novem het predicaatZeer duurzaam bedrijfspand” ontvangen inclusief groenverklaring en groenfinanciering.

In de bedrijfsvoering wordt op diverse punten ingespeeld op het milieu: afvalstromen worden gescheiden en bewaakt, de interne energie huishouding geoptimaliseerd door gebruik te maken van warmtepompen voor verwarming en koeling, daglichtregelingen en aanwezigheidsindicaties.

Ook is een start gemaakt met elektrisch rijden. De eerste elektro auto’s met laadpalen zijn operationeel. Er liggen plannen voor meer elektrisch aangedreven bedrijfswagens.

Kremer in de markt

De business van de Kremer Groep richt zich op duurzaamheid. Diverse projecten op het gebied van zonne-energie, energiemanagement, energiezuinige verlichting, elektrisch rijden en energie scans zijn uitgevoerd en genieten landelijke bekendheid. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbreding van onze dienstverlening op dit gebied.

Gespecialiseerde kennis van processen bij onze opdrachtgevers wordt aangewend om maximaalrendement te behalen met minimale milieubelasting, zoals energiebesparing en reductie van geluid- en geuremissies.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Kremer kent haar maatschappelijke betrokkenheid, welke tot uiting komt in het ondersteunen van diverse lokale en regionale maatschappelijke initiatieven.

En natuurlijk onze medewerkers, Kremer biedt haar medewerkers een goede en in alle opzichten veilige werkomgeving met voldoende carrièrekansen en schept mogelijkheden voor verdere ontplooiing.

Onze Kremer Training Academy, met ervaren en enthousiaste studiebegeleiders, wordt niet alleen door de deelnemers maar ook door externe audit organisaties hoog gewaardeerd. Er wordt nauw samengewerkt met regionale en landelijke opleidingsinstituten.