Over ons

Maak kennis met ons bedrijf. Kremer Techniek is een technisch, innovatief familiebedrijf met meer dan 170 vaste medewerkers en alle disciplines in Elektrotechniek, Industriële Automatisering, ICT, Beveiliging, Duurzame Energie en Technisch beheer onder één dak.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij veel ondernemingen hoog op de agenda. Kremer maakt al een aantal jaar serieus werk van MVO en neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Wij maken bewuste keuzes op het gebied van People, Profit en Planet. Wij zorgen voor onze medewerkers, hebben aandacht voor het milieu en spannen ons in om kwalitatieve en verantwoorde oplossingen te bieden voor opdrachtgevers.

Duurzaamheid in de praktijk

Met de bouw van een nieuw kantoor en bedrijfspand van 9.500 vierkante meter zijn belangrijke stappen gezet.
Het gebouw voldoet in alle opzichten aan de normen van duurzaamheid en heeft daarvoor van Senter Novem het predicaat “Zeer duurzaam bedrijfspand” ontvangen inclusief groenverklaring en groenfinanciering.

In de bedrijfsvoering wordt op diverse punten ingespeeld op het milieu: afvalstromen worden gescheiden en bewaakt, de interne energie huishouding geoptimaliseerd door gebruik te maken van warmtepompen voor verwarming en koeling, daglichtregelingen en aanwezigheidsindicaties.

Ook is een start gemaakt met elektrisch rijden. De eerste elektro auto’s met laadpalen zijn operationeel.
Er liggen plannen voor meer elektrisch aangedreven bedrijfswagens.

Kremer in de markt

Kremer Techniek zet zich in voor duurzaamheid. Diverse projecten op het gebied van zonne-energie, energiemanagement, energiezuinige verlichting, elektrisch rijden en energie scans zijn uitgevoerd en genieten landelijke bekendheid. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbreding van onze dienstverlening op dit gebied.

Gespecialiseerde kennis van processen bij onze opdrachtgevers wordt aangewend om maximaalrendement te behalen met minimale milieubelasting, zoals energiebesparing en reductie van geluid- en geuremissies.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Kremer kent haar maatschappelijke betrokkenheid, welke tot uiting komt in het ondersteunen van diverse lokale en regionale maatschappelijke initiatieven.

En natuurlijk onze medewerkers, Kremer biedt haar medewerkers een goede en in alle opzichten veilige werkomgeving met voldoende carrièrekansen en schept mogelijkheden voor verdere ontplooiing.

Onze Kremer Training Academy, met ervaren en enthousiaste studiebegeleiders, wordt niet alleen door de deelnemers maar ook door externe audit organisaties hoog gewaardeerd. Er wordt nauw samengewerkt met regionale en landelijke opleidingsinstituten.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is een essentieel deel van de bedrijfsvoering en levert een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van onze onderneming. Om de kwaliteitsaspecten te waarborgen is een kwaliteitssysteem beschikbaar dat voortdurend wordt getoetst en waar nodig bijgesteld.

Hierdoor kunnen wij onze opdrachtgevers de zekerheid bieden betreffende kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten en diensten.

Kwaliteitszorg is een continu proces, waaraan elke medewerker van Kremer zijn bijdrage levert. Maar kwaliteit is meer, afspraken nakomen en streven naar een optimale klanttevredenheid zijn diepgewortelde waarden binnen de Kremer organisatie.

Klik hier voor een overzicht van de leveringsvoorwaarden welke wij hanteren.

Het kwaliteitssysteem draagt bij tot:

  • Realisatie van visie, strategie en plannen
  • Optimale inzet van producten en diensten

  • Verbeteringen en kostenbesparing

  • Klanttevredenheid

  • Prettige en veilige werkomgeving

Certificaten

Kremer beschikt over de volgende certificaten en erkenningen:

KremerFIT

KremerFIT, het vitaliteitsprogramma voor alle Kremer collega’s. Lekker in je vel zitten, jezelf fit en vitaal voelen is ontzettend belangrijk. KremerFIT helpt je daarbij. KremerFIT brengt vitaliteit naar de werkvloer zowel binnen als buiten.

Iedereen energiek aan de slag, nu en in de toekomst. Kremer vindt het belangrijk dat jij je thuis voelt, dat je veilig werkt en iedere dag met plezier aan de slag gaat.
Sluit je ook aan bij KremerFIT en doe mee!

BENIEUWD NAAR AL ONZE DIVISIES & MOGELIJKHEDEN?
Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Neem contact met ons op