Zonne-energiesysteem Waterschap Vallei en Veluwe

v.l.n.r: Sebastiaan Holleman, Martijn Bosman, Marcel Jonkers
  • Advies duurzame energie

  • Maatwerk voor zonnepanelen

  • Duurzame oplossing

Kremer heeft het waterschap Vallei en Veluwe op weg geholpen naar een energie- en klimaatneutraal waterschap .

Aanleg zonne-energiesysteem

Opdrachtgever:  Waterschap Vallei en Veluwe 

Installatie:  

  • 18.665 Zonnepanelen
  • SMA en SolarEdge omvormers
  • Dynamische vermogensregeling
  • Veld- en dakinstallaties

Binnen dit project zijn er ruim 18.500 zonnepanelen geplaatst op daken en velden van 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Hierbij heeft Kremer het gehele traject van advies en engineering tot en met de uitvoering op zich genomen. Het totale vermogen van de installaties bedraagt 7,1 MWp wat goed is voor een jaaropbrengst van 6.275 MWh. Hiermee realiseert het waterschap een reductie van 4.072 ton CO₂ per jaar op basis van emissiefactoren van grijze stroom. Wij zijn trots dat wij een bijdrage hebben mogen leveren aan de ambitie van het Waterschap om in 2050 klimaatpositief te zijn.

Optimaal gebruik van zonnestroom

Het zonne-energiesysteem is voorzien van omvormers van SMA en SolarEdge. Op de locaties waar transportbeperking van toepassing is zijn de installaties voorzien van een dynamische vermogensregeling. Hierdoor kan er zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt worden van de opgewekte zonnestroom.

Dit project ‘’PV Installaties Waterschap Vallei en Veluwe’’ is met maar liefst met een 9.3 gewaardeerd! Deze prestatiemeting is gedaan op het EMVI-platform (Qfact): Dit platform beoordeelt vooral ook de kwaliteit van een project.

Kremer is dé specialist op het gebied van duurzame energieoplossingen, neem dus gerust contact met ons op voor advies op maat.