Wildlands Adventure Zoo (1.905 panelen)

Vanaf 29 augustus 2016 wordt er bij WILDLANDS Adventure zoo Emmen jaarlijks 427.000 kWh groene stroom opgewekt met zonnepanelen. Een uitdagend project, waarbij Kremer in opdracht van Pure Energie, van Raedthuys, in totaal 1.100 zonnepanelen op daken van het park geplaatst heeft en 805 zonnepanelen rondom het waterbassin. Er is gekeken naar de beste plaatsing van de panelen, voor een zo hoog mogelijke energieopbrengst. Maar er moest ook gekeken worden naar de dieren in het park, die rust en tijd nodig hadden om te wennen aan hun nieuwe verblijven! De zonnepanelen zijn aangesloten op 10 stringomvormers, welke op diverse nieuwe verdelers inclusief brutoproductiemeting ten behoeve van SDE subsidie zijn aangesloten.