Technisch Beheer

Voldoet jouw bedrijf aan de energiebesparende plichten?

De meeste Nederlandse bedrijven hebben anno 2023 een energiebesparingsplicht. Ben je een grootverbruiker? Dan kan of moet je ook een energie-audit laten uitvoeren en hierover rapporteren. Aan welke energiebesparende normen moet jouw bedrijf voldoen? In dit blog zetten we ze voor jou op een rijtje.

Elke organisatie heeft andere plichten, afhankelijk van de grootte, omzet en het energieverbruik. Bovendien verandert de wetgeving regelmatig. Met als gevolg dat veel bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Weet jij welke energieverplichtingen jouw organisatie heeft? Om duidelijkheid te scheppen, hebben wij de belangrijkste energienormen en bijbehorende plichten voor jou op een rijtje gezet.

De Green Deal

In de Europese Green Deal is vastgelegd dat Nederland – en alle andere Europese landen – in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Als tussentijds ijkpunt moeten Europese organisaties hun energieverbruik en broeikasgasemissie in 2030 met 55% teruggebracht hebben ten opzichte van 1990. Op basis van deze Green Deal-afspraken maakt de Nederlandse overheid wetgeving, bijvoorbeeld voor het terugdringen van de uitstoot van bedrijfswagens en energiebesparende maatregelen waaraan bepaalde bedrijven moeten voldoen. Hieronder vijf verplichte energiebesparende normen en bijbehorende plichten voor Nederlandse bedrijven en instellingen.

Welke energiebesparingsplichten heeft jouw bedrijf?

1. Energiebesparings-& informatieplicht
Gebruik je meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas? Dan heb je een energiebesparingsplicht en informatieplicht. Ofwel, je moet bepaalde energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uitvoeren. Deze maatregelen staan vermeld in de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Door middel van een rapportage moet je bewijzen dat jouw bedrijf deze maatregelen heeft doorgevoerd en de EML-maatregelen het gewenste effect hebben.

2. Energiebesparingsonderzoek
Bedrijven en instellingen die meer dan 200.000 kWh of 75.000 m3 aardgas gebruiken, moeten een energiebesparingsonderzoek laten uitvoeren in plaats van voldoen aan de EML. Met dit onderzoek laten deze organisaties zien dat ze aan alle energiebesparende maatregelen voldoen en dat deze effectief zijn. Daarnaast wordt in dit onderzoek bepaald welke energiebesparende maatregelen een terugverdientijd van vijf jaar hebben.

3. Onderzoeksplicht
Ben je een echte grootverbruiker? Dan ben je zelfs verplicht om het hierboven beschreven energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren. Onder grootverbruikers verstaan we bedrijven en instellingen waarbij het stroomverbruik boven de 10.000.000 kWh ligt of het gasgebruik de 170.000 m3

Let op!
Voor de bovenstaande drie normen geldt: je moet eenmaal in de 4 jaar en uiterlijk voor 1 december 2023 bewijs ingediend hebben dat je hieraan voldoet.

4. EED-auditplicht
De Europese Energie-Efficiency-richtlijn (EED) verplicht bedrijven om een energie-audit uit te voeren. Het doel? Organisaties bewust maken van hun energieverbruik en helpen om hun energiestromen in kaart brengen. Deze auditplicht geldt voor bedrijven die voldoen aan twee van deze drie criteria:
– meer dan 250 fte in dienst
– meer dan 50 miljoen euro omzet
– een balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro

Voldoe je aan twee van deze criteria dan moet deze audit één keer in de vier jaar uitgevoerd worden en voor 1 december 2024 ingediend zijn. De EED-normen gelden voor de gehele bedrijfsvoering inclusief vervoer.

5. Energielabel C
Bedrijfspanden die verhuurd, verbouwd of verkocht worden, moeten minimaal energielabel C hebben.

Ben jij vrijgesteld van plichten?
Sommige bedrijven houden zich al aan andere energiebesparingsnormen. Daardoor zijn ze vrijgesteld van de bovenstaande plichten. Deze vrijstelling geldt voor organisaties die al voldoen aan de:

  1. ISO14001
  2. ISO50001
  3. ETS
  4. CO2 prestatie ladder
  5. Een energielabel A++ of hoger hebben
  6. Een Energie Prestatie Advies i.c.m. InstallatiePerformance Scan hebben uitgevoerd

Om aan de energiebesparingsnormen te voldoen, moet je weten hoeveel energie bepaalde processen, installaties en afdelingen gebruiken. Hoe kom je daarachter? Dat vraagt om constante monitoring. Eenmalig meten geeft je slechts een momentopname en is dus niet representatief voor jouw jaarlijks verbruik.

Energiemonitoring

Monitoring geeft je inzicht in jouw energiestromen en helpt jouw bedrijf om aan de energieplichten te voldoen. Maar Energiemonitoring heeft nog veel meer voordelen. In het vervolgblog gaan we daar uitgebreider op in aan de hand van vier redenen om je energieverbruik terug te dringen; voldoen aan de wet- en regelgeving, kosten besparen, het vrijmaken van vermogen voor piekmomenten en creëren van inzicht in energiestromen. Om deze monitoringsdoelen te verduidelijken, geven we bij elk doel een praktisch voorbeeld.

Hoe kan monitoring jouw bedrijf helpen om aan de wetgeving te voldoen, te besparen, meer vermogen vrij te maken en inzicht in energiestromen te krijgen? Lees het blog ‘Monitoring in de praktijk’

Bart Schepers

Bart Schepers
Operationeel Manager Technisch Beheer

E-book energiemonitoring

Volg Kremer op social media